Lataushybridien ja täyssähköautojen määrän arvioidaan nousevan Suomessa vuoden 2020 tienoilla jopa kymmeniin tuhansiin, mutta taloyhtiöt ovat keskimäärin valmistautuneet tulevaan uudistukseen melko hitaasti. Lähivuosina taloyhtiöiden on ryhdyttävä selvittämään, miten paikoitusalueille järjestetään sähkönlatauspiste.

Suunnittelukohteissamme on nyt kiitettävästi herätty tähän väistämättä eteen tulevaan muutokseen. Autopaikoitusaluetta suunniteltaessa vähintäänkin varaudutaan edessä olevaan muutokseen lähes poikkeuksetta.

Latauspisteen asennuksen suunnittelu aloitetaan kartoittamalla kiinteistön olemassa olevan sähköpääkeskuksen ja pysäköintialueen kaapelointien kunto ja riittävyys. Uudempien taloyhtiöiden sähkökeskukset ja pysäköintialueiden kaapeloinnit riittävät yleensä hyvin ainakin muutaman sähköauton latauspisteen asennukseen.

Peruskorjaushankkeissa kannattaa varautua siihen, että tulevaisuudessa parkkipaikan kaikki autot ladataan sähköllä. Tämä merkitsee usein muutostöitä sähkökeskuksiin. Taloyhtiöiden kannattaa teettää sähkökeskuksiin tarvittavat muutokset jo esim. linjasaneerauksen yhteydessä, vaikka parkkipaikkaremontti olisikin vasta tulevaisuuden suunnitelmissa.

Yrityksemme suunnittelu- ja valvontakohteissa toimitaan tällä hetkellä siten, että tolpat varustetaan tavallisilla lämmitysrasioilla, jotka voidaan myöhemmin vaihtaa latausrasioihin. Niin sanotut pikalatausasemat ovat taloyhtiöissä vielä harvinaisia, sillä sellaisen rakentamiskustannukset nousevat helposti tuhansiin euroihin. Joka tapauksessa paikoitusalueet on syytä varustaa remontin yhteydessä riittävän järein kaapeliasennuksin, ettei myöhemmin tarvitse kaivaa tämän vuoksi pihaa auki. Viereisessä kuvassa autopaikoitusalueen peruskorjausta Vantaan Martinlaaksossa.

Lataussähköpisteiden kustannusten jakotapoja on useita riippuen siitä, miten autopaikkojen hallinnointi on yhtiössä järjestetty. Tolpat voidaan varustaa tolppakohtaisilla sähkömittareilla, jolloin myös lataussähkön kustannukset kohdistuvat käytön mukaan lataussähköä käyttävälle asukkaalle. Taloyhtiö voi myös ulkoistaa koko lataustoiminnan ulkopuoliselle operaattorille, joka vastaa latauspisteistä, kulutusseurannasta ja laskutuksesta. Isännöintiliitto on laatinut kustannusten jaosta ohjeistuksen jäsenilleen, joten isännöitsijät ovat valmiina antamaan tietoa, kun kysyntää syntyy.

Yrityksemme on suunnitellut lukuisia autopaikoitusalueiden peruskorjauksia. Sähkösuunnittelussa yhteistyökumppaninamme on toiminut Sähköinsinööritoimisto Poweron Oy.

(julkaistu 11.10.2017)