Ylläpidon valvonta ja konsultointi

Onnistuneet viherprojektit jatkuvat vielä rakennusurakan jälkeenkin. Takuuajan valvonta ja ylläpidon valvonta ovat rakennuttamisen lisäksi meidän vahvaa osaamisaluettamme.

Me olemme kilpailuttaneet valtavan määrän suuria kiinteistöyksiköiden ylläpitosopimuksia, sekä julkisia että yksityisiä hankkeita. Tällä hetkellä yrityksellämme on konsultoinnin piirissä noin 65 000 asukkaan asumisviihtyvyys: valvomme, että sopimusten mukaiset hoitotyöt tulevat tehdyiksi. Käymme aktiivista vuoropuhelua taloyhtiöiden ja talotoimikuntien kanssa.

Ylläpidon valvonta on yhteistyötä asukkaiden, tilaajan ja urakoitsijan välillä.

Ylläpidon valvonta on asuinympäristön kehittämistä. Me haluamme, että asukkaiden asumisviihtyvyys on niin hyvää kuin se sopimusten puitteissa voi olla.

Ylläpidon valvonnan kehittäminen on yritystoimintamme kärkihankkeita kuluvana vuonna.

Asumisviihtyvyyden parantaminen ohjaa toimintaamme!

Ota yhteyttä: